KodlamaAlgoritmik düşünce yapısını ve kodlama/programlama mantığını eğlenerek öğretiyoruz.

Çocuklar, mucit yönlerini geliştirerek artık kendi oyunlarını kendileri kodlayabilir hale geliyorlar.