Maker - STEM

  

Okullardaki müfredatlar kapsamında öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız yoğun ezbere dayalı bilgi, sınav sistemi ve üniversitede bir bölüm kazanma çabası hayatımızın asıl amaçlarını unutur hale getirdi. Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün çocukları ve gençleri, gerçekten, problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları araştıran, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişiyor mu?

 

21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek ve liderlik edebilmek için dijital çağın gerektirdiği beceriler ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi bu anlamda çok önemli hale gelmiştir. STEM eğitimi, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. 

 

 “STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir.

 

Artık tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

STEM eğitimi, üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini barındırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir.

 

İnternet ve benzer kaynaklar, çocuk yaştan itibaren artık tüm bireylerin kolayca bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Yeni kavramların çığ gibi büyüdüğü, teknolojinin çok hızlı seyrettiği bu günlerde, bilginin ve öğrendiklerimizin değerini kavramak zor bir hale geldi. Bilgiyi tüketirken, aynı zamanda nasıl üreteceğimiz ve bilgiyi üretmenin değerini kavrama ve sahiplenme ihtiyacı oluştu. İşte bu tablo üzerine ortaya çıkan "Maker" hareketi ise teknoloji ile "kendin yap" düşüncesini bir araya getiren, "izleyici olma, kendin yap" mottosu ile ortaya çıkmış bir harekettir. 

Maker; düşünen tasarlayan, tasarımlarını gerçekleştiren, üreten ve bunları paylaşan bireydir. Bu noktadan hareketle Maker Hareketi de bireylere, düşündükleri tasarımlarını gerçekleştirme imkanı sunarak tüketen değil üreten ve inovasyon ruhuna sahip bir toplum oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Maker hareketi öğrenenlerin sürekli aktif olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenebildiği çok etkili bir süreç ortaya koyduğundan eğitimde etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Bu nedenle MAKER ve STEM kavramları ayrı düşünülmemelidir.